Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

...happy?VLADIMIR: Did I ever leave you?
ESTRAGON: You let me go.
VLADIMIR: I missed you . . . and at the same time I was happy. Isn't that a strange thing?
ESTRAGON: (shocked). Happy?
VLADIMIR: Perhaps it's not quite the right word.


SAMUEL BECKETT
"Waiting for Godot"Fedra V.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου